Trào lưu sử dụng gạch hoa văn trong trang trí nội ngoại thất giá trị cao