Thời gian được hoàn thành và bàn giao của Sunshine City Sài Gòn Sunshine Group