Thiết kế thi công không gian khách sạn, nhà nghĩ chuẩn quốc tế