The Seahara Nhà phố sản phẩm giá tốt gần trung tâm