Tại khu dự án cao cấp The Filmore Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore mỗi ngày là một trãi nghiệm