Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Sunshine Group

Giá (m²): 38 triêu/m2

Số block: 3

Số căn: 932 căn

Số tầng: 31-34 tầng

Trạng thái: Quý 4/2018

Loại:

Căn hộ

Số block:

3

Số tầng:

31-34 tầng

Số căn:

932 căn

Giá (m²):

38 triêu/m2