Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Sunshine Group

Giá (m²): 25 triệu/m2

Số block: 2

Số căn: 402 căn

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số căn:

402 căn

Giá (m²):

25 triệu/m2