Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Sunshine Group

Giá (m²): 30 triệu

Số block: 3 Block

Số căn: 1.278 căn

Số tầng: 31 tầng

Loại:

Căn hộ

Số block:

3 Block

Số tầng:

31 tầng

Số căn:

1.278 căn

Giá (m²):

30 triệu