Sunshine City Sài Gòn

Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Sunshine Group

Giá (m²): 50 - 55tr/m2

Tỉnh thành: Tháng 12/2018

Số block: 11

Số căn: 2.260 căn

Số tầng: 26-38 tầng

Trạng thái: Quý 4 năm 2021

Loại:

Căn hộ

Số block:

11

Số tầng:

26-38 tầng

Số căn:

2.260 căn

Giá (m²):

50 - 55tr/m2

Tỉnh thành:

Tháng 12/2018