Sunshine City Sài Gòn Sunshine Group và sự an toàn tuyệt đối về chất lượng không khí