Loại: Căn hộ

Chủ đầu tư: Sunshine Group

Giá (m²): 30 triệu/m2

Số block: 2

Số căn: 434 căn

Số tầng: 30

Trạng thái: ĐÃ BÀN GIAO

Loại:

Căn hộ

Số block:

2

Số tầng:

30

Số căn:

434 căn

Giá (m²):

30 triệu/m2