Sự kiện “Nhà phố Xô Viết Green City đường Nguyễn Huệ – Nơi vẻ đẹp giao thoa”