Những nét nổi bật thu hút các nhà đầu tư của Dự án căn hộ Republic Plaza