Nhà phố Hưng Định City – Chỉ từ 1,7 tỷ – 2,2 tỷ HT Vay 70%‎