Khu Sunshine City Sài Gòn và những lý do thuyết phục nhà đầu tư