Không gian xanh rộng lớn tại căn hộ dự án Ancruising