Dự án Sunshine Group là chủ đầu tư xây dựng các dự án: Sunshine Marina Nha Trang Bay, Sunshine RiverSide, Sunshine Center, Sunshine Garden, Sunshine Palace, Sunshine Boulevard.

0913756339