Dự án đất nền La Queenara Mặt biển An Bàng được hưởng lợi hạ tầng đồng bộ phía Miền Trung