Dự án chung cư hạng sang One Central trao tặng thời gian