Dự án Aria Đà Nẵng được nhiều khách hàng nước ngoài quan tâm