Đơn giá thiết kế không gian quán trà sữa giá trị cao