Độ dày của gạch bông là bao nhiêu công năng tối đa