Cơ hội sở hữu căn hộ sang, Giá bán hấp dẫn tại dự án New Galaxy Nha Trang