Chuyên gia lạc quan về tiềm năng kinh doanh của Dự án căn hộ Oyster Gành Hào