Chung cư Sunshine City Sài Gòn – mảnh đất vàng cuối cùng của Tp. Hồ Chí Minh