30 ngày “mua hụt”… 3 Khu chung cư Sunshine City Sài Gòn